1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. ÇALIŞANLARINI OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMEYEN İŞVERENLER İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU.

ÇALIŞANLARINI OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMEYEN İŞVERENLER İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU.

ÇALIŞANLARINI OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMEYEN İŞVERENLER İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU.

27.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile işveren, çalışan ve emeklilik şirketlerinin, tesis edecekleri iş ve işlemlerde ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı (Sigortacılık Genel Müdürlüğü)’nün 16.01.2019 tarihli duyurusu (ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DÂHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2019/2)) ile çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmeyen işverenlerle ilgili açıklaması aşağıdadır.

27.12.2018 tarihli Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 1-“ (Çalışanların emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin geçiş hükümleri) ile 27.12.2018 tarihinden önce sisteme dâhil edilmesi gerekmekte iken hâlihazırda dâhil edilmemiş çalışanların işverenleri tarafından 27.02.2019 tarihine kadar sisteme dâhil edilmesine imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda, yükümlülüğünü yerine getirmemiş işverenlerin sisteme dâhil etmeleri gereken çalışanlarının ücretlerinden 27.02.2019 tarihine kadar kesinti yapmaları ve ilgili tutarı emeklilik şirketine aktarmaları gerekmektedir.

Bu kapsamdaki çalışanların ücretinden geçmiş aylara dönük herhangi bir kesinti yapılmamalı, sadece çalışanın sisteme dâhil edildiği aya ilişkin ücretinden ve sadece bir aylık katkı payı kesintisi yapılmalıdır.

İDARİ PARA CEZASI

Çalışanlarını sisteme dâhil etmesi gereken işverenlerin, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, işverene bağlı her bir çalışan için, ilgili çalışanın sisteme dâhil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanacaktır.

27.12.2018 tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dâhil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler hakkında, 27.02.2019 tarihine kadar çalışanlarını sisteme dâhil etmeleri halinde, çalışanlarını sisteme geç dâhil etmiş olmaktan dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

Duyuruya https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/16866 linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şartları oluştuğu halde çalışanlarını otomotik olarak emeklilik planına dahil etmeyen işverenlerin gelecekte idari para cezalarıyla karşılaşmamak için duyurudaki hususlar kapsamında gerekli işlemleri yapmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap