1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Bu üretken kadınlar istihdamı artırmak için kadın bakandan destek bekliyor

Bu üretken kadınlar istihdamı artırmak için kadın bakandan destek bekliyor

Bu üretken kadınlar istihdamı artırmak için kadın bakandan destek bekliyor
Oturdukları evlerinde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, hediyelik eşya, oyuncak, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın çarşıda, pazarda, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satan kadınlar, istihdam oluşmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan destek bekliyor.
İşçi çalıştırmak istiyorlar
Herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına kendi ürettikleri ürünleri çarşıda pazarda satan bu üretken kadınlar desteklenirse işlerini büyütüp istihdama katkıda bulunmak istiyorlar.
Kendi kıt imkânları ile ekonomiye katkıda bulunmakta olan kadınların işlerini büyütmeleri için kooperatifleşme dâhil TESK bünyesinde oda kurulması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca ürettikleri ürünlerin daha profesyonel pazarlanması için yardım talep etmektedirler.
İşsizliğin yoğun olduğu ülkemizde gerekli teşvik ve yardımlar yapılırsa bu üretken kadınların işçi çalıştırarak işsizliğin azaltılmasında önemli katkıları olacaktır.
Ev eksenli üreten kadınlar her türlü destekten yoksun
SGK uygulamasına bakıldığında ev eksenli çalışan kadınların kendi isteklerine bağlı olarak iki şekilde sigortalı olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunlardan birincisi zorunlu sigortalılık kapsamında bulunmayan 18 yaşını doldurmuş bütün vatandaşların kendi istekleri ile sigortalı olabilecekleri “İsteğe Bağlı Sigorta” uygulamasıdır.
İkincisi ise münhasıran ev eksenli çalışanlar için yer alan ve Gelir Vergisi Kanunundan muafiyete bağlı isteğe bağlı sigorta uygulamasıdır.
Ev eksenli çalışan kadınlar, mevcut sistemde isteğe bağlı sigortalı ya da gelir vergisinden muaf statüsünde sigortalı olmaları hâlinde her hâlükârda Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bu durum da sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmeleri açısından cazip olmamaktadır. Keza SSK’lılara göre emeklilik için daha fazla prim ödemeleri gerekmektedir.
Diğer yandan bu kadınlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları da uygulanmamaktadır. Bu durumda ise kadınların başta doğum ve analık hastalık, meslek hastalığı ve iş kazası yardımlarından tamamen mahrum kalmalarına neden olmaktadır.
SGK işlemleri basitleştirilmeli
Ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenlik durumlarının gözden geçirilerek işlemlerin basitleştirilmesi ve prim maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir. Keza son derece düşük gelir elde etmektedirler. Elde edilen gelirin SGK’nın prime esas kazanç tabanı olarak göz önünde bulundurulan cari brüt asgari ücretin çok altında kalmaktadır. Normal bir asgari ücretle çalışanın, primlerinin %20,5’i işveren tarafından karşılanmaktadır. Oysaki ev eksenli çalışan kadınlar mevcut sistemde tüm primlerini işveren ya da devlet katkısı olmadan kendileri tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda SGK primlerinin yüksekliği karşısında prim ödeme güçlerinin bulunmadığı aşikârdır. Bu sorunlara ek olarak sosyal güvenlik ile ilgili bilgi ve bilinç eksikliği ile bürokratik zorluklar ev eksenli çalışan kadınları primli sistem dışına itmektedir.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
BAŞUZMANI ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Gazeteci/ Yazar
Turkiye Gazetesi

Yorum Yap