1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni

Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni

Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni
  • Gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde mal bedelinin sıfır veya bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Yurtiçi bedelsiz numune ürünlerin tesliminde ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, satışa konu olmayacak şekilde yapılması ve ilgili firmanın unvanını taşıması ayrıca para ile satılamayacağının ürün üzerinde açıkça belirtilmesi şartıyla bu malların numune olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

ÖZELGE
Tarih : 30/01/2015
Sayı : 67854564-1741-51

Yorum Yap