1. Ana Sayfa
 2. Makaleler
 3. Bağkur Barçları Kendiliğinden Silinecek

Bağkur Barçları Kendiliğinden Silinecek

Bağkur Barçları Kendiliğinden Silinecek
Bağkur Barçları Kendiliğinden Silinecek

Kamuoyunda SGK ve Maliye borçlarını yapılandıran kanun olarak bilinen “Torba Kanun” ile borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur sigortalıları 31/5/2018 tarihi ve öncesine ait sigortalılık süreleri durdurulacaktır. Bu uygulama aynı zamanda Bağ-Kur borcundan kurtulma anlamına gelmektedir.

Kimler faydalanabilecek?
31.05.2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması şartıyla;
 

 • Eski Bağ-Kur sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 • SGK 4/1-b kapsamında sigortalı olanlar
 • Eski Bağ-Kur (2926 sayılı Kanununa tabi) tarım sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 • Tevkifata istinaden geriye dönük olarak Tarım Bağ-Kur Kanunu kapsamında tescili yapılanlar,
 • Belirtilen sigortalılardan değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları hâlde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
 • Yukarıda belirtilen Bağ-Kur sigortalılardan SGK’ya olan borçlarını SGK kanununa göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar ile
 • Bağ-Kur sigortalılardan SGK’ya olan prim borçlarını tecil ve  taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

31/5/2018 tarihi ve öncesine ait sigortalılık sürelerini durdurarak Bağ-Kur borcundan kurtulabilirler.

SGK başvuru şartı aramaksızın kendiliğinden borcu silecek

Yukarıda sayılan sigortalılardan, prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.07.2018 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları yahut tecil ve taksitlendirmemeleri hâlinde, 31.07.2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları;

 • 2 aylık ödeme süresinin sonunda, 31.5.2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla,
 • Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla,

SGK, kendiliğinden başvuru şartı aramaksızın durduracak ve prim borçlarını silecektir. Örneğin vergi mükellefiyet kaydına istinaden 05.03.2014 tarihinde sigortalılığı başlayan ve sigortalılığı kesintisiz devam eden, 31.7.2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı Satılmış Bey’in, 01.08.2018 tarihinde, 31.5.2018 tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak ve 31.5.2018 tarihine kadar olan borcu silinecektir. 01.06.2018 tarihi itibarıyla yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılacaktır. 2018/Haziran ve sonraki aylara ilişkin SGK yeniden Bağ-Kur primi isteyecektir.

İsa KARAKAŞ
turkiyegazetesi.com.tr

Yorum Yap