1. Ana Sayfa
 2. Makaleler
 3. Bağımsız Denetim Kriterleri Yeniden Belirlenmiştir.

Bağımsız Denetim Kriterleri Yeniden Belirlenmiştir.

Bağımsız Denetim Kriterleri Yeniden Belirlenmiştir.
1

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin ölçütler ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiş ve bu ölçütler 2014, 2015 ve 2016 yıllarında daha fazla firmayı kapsama alacak şekilde her sene güncellenmişti.

Bu Karar ile bağımsız denetime tabi olma ölçütleri bir kez daha belirlenerek, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

KGK tarafından yayımlanan duyuruda ise 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri çerçevesinde tekrar değerlendirmesi, yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre 1.1.2018 tarihinden itibaren şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmesi gerekmektedir.

1) Bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri 

Sirkülerin devamında belirtiğimiz şirketler dışında kalan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan tüm şirketler bağımsız denetime tabidir.

 • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. (Daha Önce  40 milyon ve üstü Türk Lirası’ydı)
 • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. (Daha Önce  80 milyon ve üstü Türk Lirası’ydı)
 • Çalışan sayısı 175 kişi. (Daha Önce 200 ve üstü’ydü)

2) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler

Bu Karara ekli  (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

3) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

 • Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.
 • Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.
 • Çalışan sayısı 50 kişi.

4) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

Bu Karara  (II) sayılı listede belirtilen şirketlerden, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşanlar bağımsız denetime tabidir.

 • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.
 • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.
 • Çalışan sayısı 125 kişi.

5) Diğer hususlar

 • Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkmaktadır.
 • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.
 • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve İştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait fınansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

 

 

 

Yorum Yap