1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. BAĞ-KUR’A BORCU OLAN; ŞİRKET ORTAĞI,ECZACI,DOKTOR,AVUKAT,NOTER,JOKEY VE ANTRENÖRLER DİKKAT SGK HACZE GELİYOR !

BAĞ-KUR’A BORCU OLAN; ŞİRKET ORTAĞI,ECZACI,DOKTOR,AVUKAT,NOTER,JOKEY VE ANTRENÖRLER DİKKAT SGK HACZE GELİYOR !

BAĞ-KUR’A BORCU OLAN; ŞİRKET ORTAĞI,ECZACI,DOKTOR,AVUKAT,NOTER,JOKEY VE ANTRENÖRLER DİKKAT SGK  HACZE GELİYOR !

Prim ve idari para cezası borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu bu borçları 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde yer alan “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.” hükmüne istinaden icraya intikal ettirmekte ve 6183 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kendi bünyesinde görevlendirdiği icra memurları kanalıyla cebren tahsil etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 17/07/2019 tarihinde tüm il ve merkez müdürlüklerine göndermiş olduğu yazıda Kurum alacağının takip ve tahsiline ilişkin çalışma çerçevesinde 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup ; son statüsü şirket ortağı, eczacı, doktor, avukat, noter, jokey ve antrenörleri kapsayan sigortalıların sorgu yapıldığı tarih itibariyle 209/04 dönemi ve öncesi muaccel toplam prim borcu bulunan sigortalıların listelerini göndermiş ve borçlu ola sigortalılar hakkında icra işlemine başlatılması istenilmiştir.

Yorum Yap

Abdurrahman KIZILAY

13/04/1974 Mardin İli Derik ilçesi doğumlu. 1985-1986 Mardin Anadolu Lisesinin ilk öğrencilerinden. Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1996-2011 yıllarında Esnaflık faaliyeti, 2002-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2011 Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Başkanlığı 2004-2018 İHD Mardin Şube Sekreteri (Başkan Yardımcılığı) , 2018 İHD MYK üyesi Halen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktivistlik yapmaktadır. İyi derecede Kürtçe ve intermediate İngilizce bilmektedir. Evli, Siyabend Zana isimli 1 erkek çocuk babası. Mardin ili Derik ilçesinde Zana Mali Müşavirlik Bürosunda Mesleki faaliyetler sürdürmektedir.