1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Avukatlarda KDV Oranı Düşüyor. Ya Mali Müşavirler de

Avukatlarda KDV Oranı Düşüyor. Ya Mali Müşavirler de

Avukatlarda KDV Oranı Düşüyor. Ya Mali Müşavirler de
1

Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı indiriliyor!

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK, VATANDAŞLARIN ADALETE ERİŞİM HAKKINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN AVUKATLIK HİZMETLERİNDEKİ KDV ORANININ İNDİRİLMESİ KONUSUNUN, ÇALIŞMASI YAPILAN KAPSAMLI VERGİ REFORMU İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Avukatlık hizmetlerinde KDV Oranın Yüzde 1 gibi bir orana inmesi beklenmekte

MALİ MÜŞAVİRLER NE YAPMALI

Mali Müşavirler elinde bulunan güçlü mesleki argümanları mesleki greve dönüştürmediği sürece hak kazanamıyor. Kazanma bir tarafa, kaybetmeye devam ediyor.

12 Mayıs Meslekte Tekelleşmeye Karşı Çıkışın Günü Olsun

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçildiğimde

Sizlerle birlikte;  Her türlü dayatılan angaryalara karşı mesleki güç ve yaptırımların ivedilikle devreye alacak örgütlü bir yapı tesis edeceğiz. Bu Örgütlü yapımız ile

TBMM’de, Gelir İdaresinde ve diğer kurumlarda meslektaşın mağduriyeti giderene kadar bu kurumlardan çıkmayacak gerekirse meslektaşa çağrı yapıp Mesleki Grevleri tertipleyeceğiz

Meslekteki gelir payının adaletli bir şekilde dağılımı sağlamak için belli bir grubun yaratmış olduğu Meslekte tekelleşme oyununu bozacağız. 
Bağımlı çalışan meslektaşlarımız için taban ücret sistemi getireceğiz
Meslekte bir gurubun meslekte tekelleşme oyununa  son vererek Bağımlı yada Bağımsız çalışan meslek mensuplarına yeni istihdamlar yaratacağız

Meslekte KDV oranının düşürülmesini sağlayacağız

Müşterek ve müteselsil sorumluluğa son vereceğiz.
Gereksiz ve lüks harcamalara karşı çıkarak mesleki yardımlaşma sandığının ve Sosyal tesislerin açılmasını sağlayacağız

Diğer meslek gruplarına hak ve menfaatlerini savunan kanun maddeleri hazır gelmedi bizde gelmeyecek.  Mesleğin elinde bulunan güçlü argümanları Mesleki Greve dönüştürerek mesleki haklarımızı alacağız

Serdar YILMAZ
Ankara SMMMO Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı

Yorum Yap