• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Yıllık İzin Yapmayan Parasını Alabilir Mi?
15 Haz, 2019

Yıllık İzin Yapmayan Parasını Alabilir Mi?

Milyonlarca çalışan bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yıllık izin planı da yapıyor. İzin yapmayan parasını alır mı? İşte yıllık izinle ilgili tüm merak edilenler… İzin kullanımının yoğunlaştığı yaz...

Vergi Davası Açmak
12 Haz, 2019

Vergi Davası Açmak

Vergi davası açmak isteyen kişilerden şu gibi cümleleri duyarız: Vergi davalarından anlayan tecrübeli bir vergi avukatı arıyorum, açacağım dava için mali hukuk danışmanı lazım, mali...

Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.
9 Haz, 2019

Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mail order yöntemi ile malzeme satımında bulunduğunuz, tarafınıza verilen fatura bilgilerinin ve mail order bilgileri ile vergi kimlik numarasının sahte...

Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketince serbest meslek erbabına yapılan ödeme hk.
6 Haz, 2019

Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketince serbest meslek erbabına yapılan ödeme hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, noterlik faaliyeti nedeniyle … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, noterlik görevlerinin ifası nedeniyle zarar...

Yenileme Fonu Vergi Avantajında bir yöntem
1 Haz, 2019

Yenileme Fonu Vergi Avantajında bir yöntem

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin akaryakıt ticareti ile iştigal ettiği, şirketinizce...

İş Akdi Feshinin Arabuluculuk Yoluyla Sonuçlandırılması
26 Mar, 2019

İş Akdi Feshinin Arabuluculuk Yoluyla Sonuçlandırılması

İş Akdinin Feshinde Arabulucuya Başvurulduğunda, Arabuluculuk Faaliyetinin Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde İşveren İş Kanununun 21. Maddesi Gereği SGK’ya Geriye Yönelik Belge Vermek ve Prim Ödemek Zorunda...

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI.
21 Mar, 2019

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI.

03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına...

Temel e-Fatura ile Ticari e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
20 Mar, 2019

Temel e-Fatura ile Ticari e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-fatura sistemine geçilmesi ile beraber karşımıza 2 kavram çıkmaya başladı: Temel e-Fatura ve Ticari e-Fatura. Bu iki kavramın arasındaki farklardan bahsetmeden önce e-Fatura’nın ne olduğunu...

Sahte Belge Düzenleme Şüphesi ile Matrah artırımI
18 Mar, 2019

Sahte Belge Düzenleme Şüphesi ile Matrah artırımI

Sahte Belge Düzenleme Şüphesi ile Matrah artırım beyanı kabul edilmeyenler veya matrah artırımı iptal edilen mükellefler için Vergi Müfettişi Sahte Belge Düzenleyicisi olarak rapor tanzim...

Fatura döviz cinsinden düzenlenir mi?
18 Mar, 2019

Fatura döviz cinsinden düzenlenir mi?

Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında Gelir İdaresi Özelgesi yayınlandı İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; iştigal konunuzla ilgili malzeme alımlarınızın büyük çoğunluğunu...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.