• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EMEKLİLİK DURUMU
14 Eki, 2018

BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ DERECEDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EMEKLİLİK DURUMU

510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. maddesine göre: “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına...

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN VE YATLARIN İŞLETİLMESİNDE VE DEVRİNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI
3 Eyl, 2018

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN VE YATLARIN İŞLETİLMESİNDE VE DEVRİNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

Ancak 3.000 dwt 300 groston gemilerin türk uluslararası gemi siciline en az 6 ay kayıtlı olması şartlı aranmaktadır.türk uluslararası gemi siciline kayıtlı olmasına rağmen bu...

BİRDEN FAZLA İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ORANININ TESPİTİ
23 Tem, 2018

BİRDEN FAZLA İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK ORANININ TESPİTİ

İş kazasında sakatlanan sigortalı daha sonra aynı işyerinde ya da başka bir işyerinde yeniden iş kazasına uğrayabilir. 5510 s.lı Kanun m.19 da böyle durumlarda, meydana...

İŞ KAZASI SONUCU ZARAR GÖREN SİGORTALIYA KAZAYA NEDEN OLANIN PARA VEYA AYNİ YARDIM YAPMASI 
18 Tem, 2018

İŞ KAZASI SONUCU ZARAR GÖREN SİGORTALIYA KAZAYA NEDEN OLANIN PARA VEYA AYNİ YARDIM YAPMASI 

Zarar Karşılığı Yapılan Ödemelerin Düşülmesi İş kazası sonucu bedensel veya ruhsal zarar gören sigortalıya, kazaya neden olan tarafından para veya ayni yardımlar yapılabilir. TBK’nın yürürlüğünden...

KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI
18 Tem, 2018

KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI

KIDEM TAZMİNATI FARKI • FAİZ BAŞLANGICI ÖZET: Kıdem tazminatı farkı alacağına işçiye ilk kıdem tazminatının ödendiği tarihten itibaren faiz işletilmelidir. Y. 9 HD., E: 2012/14226,...

İŞÇİ HAKKINDAKİ İDDALARDA İŞVERENİN İŞÇİDEN YAZILI SAVUNMASININ ALINMASI
18 Tem, 2018

İŞÇİ HAKKINDAKİ İDDALARDA İŞVERENİN İŞÇİDEN YAZILI SAVUNMASININ ALINMASI

İŞÇİ HAKKINDAKİ İDDALARDA İŞVERENİN İŞÇİDEN YAZILI SAVUNMASININ ALINMASI 4857 Sayılı İş Kanununun 19.maddesi; Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o...

LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
18 Tem, 2018

LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GİRİŞ Limited şirket ortaklarının ek ödeme yükümlülükleri TTK’nın 603. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, limited şirkette ek ödeme yükümlülüğü, şirket sözleşmesinde açıkça öngörülmesi ve aşağıda belirtilen...

TEMİNAT SENEDİ VE İSPAT YÖNTEMİ
17 Tem, 2018

TEMİNAT SENEDİ VE İSPAT YÖNTEMİ

TEMİNAT SENEDİ • İSPAT YÖNTEMİ ÖZET: Senedin teminat senedi olduğu ve hangi ilişkinin teminatı olarak verildiği yazılı ya da eşdeğerde delil ile ispatlanmalıdır. Y. HGK....

Primle Çalışan İşçiler Açısından Fazla Çalışma Ücreti
12 Tem, 2018

Primle Çalışan İşçiler Açısından Fazla Çalışma Ücreti

Primle Çalışan İşçiler Açısından Fazla Çalışma Ücreti Yargıtay tarafından8 belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan işçiler açısından, prim ödemelerinin fazla çalışma ücretini karşılayıp karşılamadığı...

KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE VEYA ÇEK/SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ?
4 Tem, 2018

KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLER HALİNDE VEYA ÇEK/SENETLE ÖDENEBİLİR Mİ?

Kıdem tazminatının taksitler halinde veya çek/senet aracılığı ile ödeme yapılması

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.