• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Gelir İdaresi 2019’da  O Sektörde Denetime Başlıyor
1
13 Haz, 2019

Gelir İdaresi 2019’da O Sektörde Denetime Başlıyor

Gelir idaresi her yıl özel olarak belirlediği sektörlerde denetimi yoğunlaştırır. Hurses İnternet sitesinde yayınlanan Av. Nazlı Gaye Alpaslan yazısına göre Gelir İdaresi bu yıl Akaryakıt...

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Güncel Değişiklikler -Şevket Tezel
13 Haz, 2019

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Güncel Değişiklikler -Şevket Tezel

2019/9 sayılı Genelge ile isteğe bağlı sigortalılıkta da bazı uygulama değişiklikleri oldu. Bugün de bu değişikliklere değineceğiz. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin “İsteğe...

Belli ciro üstü şirketlerde, Gayrimenkul satışı, bizim kontrolümüzde olacaktır.
1 Haz, 2019

Belli ciro üstü şirketlerde, Gayrimenkul satışı, bizim kontrolümüzde olacaktır.

“Belli ciro üstü şirketlerde ,Gayrimenkul satışı, Kira Kontrat süreci mutlaka bizim kontrolümüzde olacaktır” Durun,Heyecan yapmayın.. bunu TÜRMOB BAŞKANI DEĞİL.Baro Başkanı Metin Feyzioğlu..söyledi.. Sosyal Medya Alıntısıdır

MALİ MÜŞAVİRLER OLARAK BEKLENTİ VE TALEPLERİMİZ…
1
1 Haz, 2019

MALİ MÜŞAVİRLER OLARAK BEKLENTİ VE TALEPLERİMİZ…

1. 3568 sayılı meslek yasamıza göre ünvanlarımız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir’dir. Meslek ünvanımızın çift başlılıktan kurtarılıp tek ünvan altında birleştirilmesini tek...

Noterler Birliği SMMM Defter Bilgi Girişi
6 May, 2019

Noterler Birliği SMMM Defter Bilgi Girişi

Defter ve belge işlemlerinde, mükellefin ya da temsilcisinin başvurusu ile Noterlik personeli tarafından kayıt altına alınan bilgilerden meşruhatlar dökülerek noter tarafından onaylanmakta, meşruhat ve onay...

MOBBİNGDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VAR MI?
5 May, 2019

MOBBİNGDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VAR MI?

Mobinge maruz kalan davacı işçi, iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu halde, işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı sabittir. İhbar tazminatı talebine gelince, her ne kadar fesih işçi...

Tevkifata tabi hizmete ilişkin düzenlenen fiyat farkı faturasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
1 May, 2019

Tevkifata tabi hizmete ilişkin düzenlenen fiyat farkı faturasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından fason hizmet alınan firmadan gelen ürünlerin istenilen özellikte olmaması nedeniyle bu firmaya düzenlenecek fiyat farkı faturasında hesaplanan katma...

Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi
17 Nis, 2019

Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi

İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet...

Mali Müşavirleri Bekleyen Tehlike Demiştik. Vergi Daireleri İşte O Tehlikeyi Uygulamaya Koydu.
11 Nis, 2019

Mali Müşavirleri Bekleyen Tehlike Demiştik. Vergi Daireleri İşte O Tehlikeyi Uygulamaya Koydu.

Sosyal Medya hesaplarından yapılan bir paylaşıma göre; Halkalı Vergi Dairesi bir meslektaşımız hakkında Muhasebe Ücretlerindeki KDV’nin Tahsilat esasına bağlı olmaması sebebi ile TURMOB tarafından yayınlanan...

Amortisman Ayırımdaki Özellikler
10 Nis, 2019

Amortisman Ayırımdaki Özellikler

Vergi Usul Kanunu’nun 328’nci maddesi gereği amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bu varlıkların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar-zarar hesabına...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.