• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu
20 Ağu, 2019

Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir...

TOBB’a ödenen levha kayıt ücretinin ticari kazançta   indirim konusu yapılabilir mi?
29 Tem, 2019

TOBB’a ödenen levha kayıt ücretinin ticari kazançta indirim konusu yapılabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 13/02/2015 tarihinden itibaren sigorta acentesi olarak faaliyet göstermeye başladığınızı, levha kayıt ücreti adı altında zorunlu olarak Türkiye Odalar ve Borsalar...

Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret   ödemeleri üzerinden vergi kesilir mi?
21 Tem, 2019

Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi kesilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yurt dışı şantiyesinde (Irak) Türkiye’den gelen personelin yanı sıra Irak’ta...

Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymetin bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması durumunda ne yapılmalı
18 Tem, 2019

Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymetin bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması durumunda ne yapılmalı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda …’de iktisadi işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulü şube olarak kullanmak üzere 2006 yılında kiralayarak söz konusu gayrimenkul için özel maliyet...

Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi Nasıl Yapılmalı?
15 Tem, 2019

Bedelsiz edinilen ortaklık payının vergilendirilmesi Nasıl Yapılmalı?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası aracılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz; Sermaye Piyasası...

Tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olması durumunda elde edilen huzur hakkının KV ve KDV uygulaması nasıl olmalı
10 Tem, 2019

Tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olması durumunda elde edilen huzur hakkının KV ve KDV uygulaması nasıl olmalı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin iştiraki bulunduğu bazı tüzel kişiler nezdinde yönetim kurulu üyesi seçildiği ve bu yönetim kurullarında şirketinizi temsilen gerçek kişilerin görevlendirildiği...

Nevi değişikliği halinde kıst döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan finansal tabloların önceki dönem kısmına hangi değerler yazılmalı
8 Tem, 2019

Nevi değişikliği halinde kıst döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan finansal tabloların önceki dönem kısmına hangi değerler yazılmalı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; limited şirket statüsüne sahip şirketinizin nev’i değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüştüğü, 01.01.2013 – 03.04.2013 dönemine ilişkin kıst dönem kurumlar vergisi...

Geçici süre ile yurtdışında, görevlendirilen şirket personeline iki ülkede de ücret ödemesi yapılması durumunda vergilendirme Hususu
4 Tem, 2019

Geçici süre ile yurtdışında, görevlendirilen şirket personeline iki ülkede de ücret ödemesi yapılması durumunda vergilendirme Hususu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …Türkiye’nin bir parçası olduğu …’nin her biri ayrı ve bağımsız tüzel kişi olan …’e bağlı üye şirketler ağını ifade...

İçtihadı Birleştirme Kararı Yayınlandı. Limited Şirketler A.Ş Dönüşmelidir. Aksi Takdirde
30 Haz, 2019

İçtihadı Birleştirme Kararı Yayınlandı. Limited Şirketler A.Ş Dönüşmelidir. Aksi Takdirde

20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetesinde yayınlanan kararda “Danıştay Dokuzuncu Dairesince verilen 23.05.2012 tarih ve E:2009/1023, K:2012/2892 sayılı karar gereğince limited şirketlerin vergi borçlarında, kanuni...

GEÇMİŞ YIL ZARARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI HALİNDE ZARAR MAHSUBUNUN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
28 Haz, 2019

GEÇMİŞ YIL ZARARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI HALİNDE ZARAR MAHSUBUNUN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Van Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 60757842-5520-26 sayılı özelgesinde; Şirketin bilançosunda görülen geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikteki fonlar veya yedek akçeler kullanılmak suretiyle...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.