• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı
15 Haz, 2019

Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2013 yılında yurt dışında inşaat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Bulgaristan’da şube tescili yaptırıp yönetici atadığı, adı geçen ülkede ofis kiralayıp...

Mahkeme kararı ile tespit edilen kira bedelinde KDV   matrahı
9 Haz, 2019

Mahkeme kararı ile tespit edilen kira bedelinde KDV matrahı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz aktifinde yer alan … adresindeki gayrimenkulle ilgili kira tespit davası sonucu … Mahkemesince taraflar arasındaki aylık kiranın 01.01.2012...

Türkiye’de yürütülen proje nedeniyle yurtdışından elde edilen ücret
7 Haz, 2019

Türkiye’de yürütülen proje nedeniyle yurtdışından elde edilen ücret

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile aranızda yapılan sözleşme gereğince “…” projesinde proje koordinatörü olarak hizmet verdiğinizi,...

Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği
3 Haz, 2019

Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği

   İlgi talep formunuzda; lokantacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, defter tutma hadlerine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/1 nci maddesini dikkate aldığınız, bu maddede...

GİB sisteminde “0040 Damga Vergisi Beyannamesinin” verilmemiş olduğu görüldüğünde %5’lik vergi indirimden yararlanıp yararlanamayacağı
2 Haz, 2019

GİB sisteminde “0040 Damga Vergisi Beyannamesinin” verilmemiş olduğu görüldüğünde %5’lik vergi indirimden yararlanıp yararlanamayacağı

Konu: Vergi indirimi İlgi: İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen...

Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni
29 May, 2019

Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçelerinizde; inşaat yapım ve satış işleriyle iştigal ettiğiniz, bunun yanı sıra şahsınıza ait arsalar üzerine de inşaatlar yaptığınız, kendi...

İnternet Üzerinden Gelir Elde Eden Influencer ve Youtuberların Vergilendirmesi
7 May, 2019

İnternet Üzerinden Gelir Elde Eden Influencer ve Youtuberların Vergilendirmesi

Günümüzün en önemli mesleklerinden birisi haline gelen Influencer ve Youtuber’lık yapanlara vergi uygulaması gündemde. Günümüzün en önemli mesleklerinden birisi haline gelen Influencer ve Youtuber’lık yapanlara...

Tevkifatlı faturanın yansıtılmasında tevkifat uygulanır mı?
26 Nis, 2019

Tevkifatlı faturanın yansıtılmasında tevkifat uygulanır mı?

ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğinizi, Şirketinizin üstlendiği inşaat işinde arsa sahibi Şirketin bir yapı denetim firmasından yapı denetim hizmeti aldığını, bu...

Çek Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?
10 Nis, 2019

Çek Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Ticari hayatta sürekli olarak karşımıza çıkan “çek” kavramı, ödeme ve tahsilatların gerçekleştirilmesini sağlayan önemli bir araç. Çek temelde bir ödeme aracı olarak kabul edilmektedir. Bir...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Vergi Mükellefiyeti Olmadan 1. Derece Yakının Muhasebesini Tutabilir mi?
23 Mar, 2019

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Vergi Mükellefiyeti Olmadan 1. Derece Yakının Muhasebesini Tutabilir mi?

…… Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası … sicil numaralı üyesi olduğunuzu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihinde kapattığınızı belirterek; serbest muhasebecilik mali müşavirlik...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.