1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. Yazarkasa Z Raporları Bildirimlerinde Önemli Açıklama Yeni Nesil ÖKC’lerin İnternete Sürekli Bağlı Olmaları Gerekmektedir

Yazarkasa Z Raporları Bildirimlerinde Önemli Açıklama Yeni Nesil ÖKC’lerin İnternete Sürekli Bağlı Olmaları Gerekmektedir

Yazarkasa Z Raporları Bildirimlerinde Önemli Açıklama Yeni Nesil ÖKC’lerin İnternete Sürekli Bağlı Olmaları Gerekmektedir
1

İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir Günlük Yazarkasa Z raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirimi Hakkında Açıklama Yaptı.

Bilindiği üzere 30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gereği, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

01.01.2019 tarihinden itibaren ESKİ NESİL ÖKC (Yazar Kasa) kullanan mükelleflerin aylık dönemler halinde, her bir aya ilişkin KDV DAHİL SATIŞ TUTARI ile KDV TOPLAM TUTARI bilgilerini ilgili aya ait KDV beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar, tercih ettikleri bildirim yöntemine göre (a- İnternet Vergi Dairesi üzerinden, b-e-Arşiv uygulamasına kayıtlı ise e-Arşiv uygulaması aracılığı ile c-ÖKC firmaların bilgi işlem sistemleri-TSM-aracılığı ile) (Tercih bildirimi yapılmamış ise internet vergi dairesi üzerinden bildirim yapılacağı varsayılmaktadır) GİB’e elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

GİB tarafından yayınlanan uygulamaya ilişkin teknik kılavuzlar, rehberler ve açıklamalar www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yer almakta olup önemli olanlarının linklerine duyurumuz altında da yer verilmiştir. GİB tarafından yayınlanan ve aşağıda linklerine yer verilen rehber ve kılavuzlarda da belirtildiği üzere; DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE 1.1.2019 dan itibaren dahil olan İşletme Hesabı esasındaki mükellefler ile uygulamanın başından beri kapsamda olan Basit Usul kapsamdaki mükelleflerin Defter-Beyan sistemine Z raporlarını kayıt etmekte olduklarından, bu mükelleflerin ayrı bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamakta, sadece Bilanço esasında defter tutan mükelleflerin GİB’e ÖKC aylık raporlarını bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

GİB tarafından yapılan düzenlemeler dikkate alındığında; bildirimler AYLIK dönem bazında yapılacak ve BİR AYLIK DÖNEM içinde yapılan toplam satış tutarı (KDV dahil) ile KDV tutarı bildirime konu edilecektir.

YENİ NESİL ÖKC (Yazar Kasa) kullanan mükelleflerin ise, her hangi bir bildirim yapmasına gerek kalmadan bilgileri, cihazların bağlı bulunduğu ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri (TSM Merkezleri) aracılığı ile aktarılacak olup, bu aktarım için ise internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni nesil yazar kasaların internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi otomatik olarak bildirimlerin GİBe yapılmasını sağlamak bakımından önem arz ettiğinden, cezai bir sorumlulukla karşılaşmamak bakımından yeni nesil ÖKC’lerin internete sürekli bağlı olmaları gerekmektedir.

 

 

Yorum Yap