1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. 5510 SYL YASADA ANALIK ÖDENEKLERİ
reaksiyion-cok-iyi

5510 SYL YASADA ANALIK ÖDENEKLERİ

5510 SYL YASADA ANALIK ÖDENEKLERİ

Analık sigortasından sağlanan haklar
‐Geçici iş göremezlik ödeneği
‐Emzirme ödeneği
Kimler analık sigortası kapsamındadır
‐4/a sigortalılık statüsündeki sigortalılar (5510 syl yasa md. 15 (değişiklik 17.4.2008 5754/9 md)‐4/1a)
‐4/b sigortalılık statüsündeki sigortalılar (5510 syl yasa md.15(değişiklik 17.4.2008 5754/9 md) ‐4/1b)
‐ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular
‐ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10
gün ve daha fazla olanlar
‐Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler
Analık hali nedir
5510 syl. Yasal mad. 15‐ (değişiklik 17.4.2008 5754/9md.)
‐ sigortalı kanının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir
veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı
tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye
kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri “analık hali“ kabul edilir.
Geçici iş göremezlik ödeneği
Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartı gereklidir.
(5510 ‐md. 18)
Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için; (5510 syl yasa md. 18 /c (değişiklik
17.04.2008‐5754/11 md)
‐doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olası
‐ve doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta (çoğul gebeliklerde +2 hafta daha) çalışmamış olması
şartıyla
geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanır.
Ek olarak belirtmek gerekir ki; 4/b liler için; analık halinde iş göremezlik ödeneği hak kazanabilmesi
için; genel sağlık sigortası dahi prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla; bu
ödeneğe hak kazanır.
Tabi konu 4/b‘ lilerin sigorta prim borçları olunca; analık halinden sağlanan geçici iş göremezlik
ödeneğini kazanmak için borcu olmaması gerekir ancak; gebelik ‐doğum‐ lohusalık‐ (analık hali )
tedavisi için borcun ödenmesi şartı aranmaz. (5510 syl yasa md. 18/c (değişiklik 17.04.2008 ‐5754
md/11‐c))
Emzirme ödeneği
Kimler emzirme ödeneği alabilir;
Her çocuk için yaşaması şartıyla;
Analık sigortasından sigortalı kanına
Sigortalı olmayan kadının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe
Emzirme ödeneği verilir.
Emzirme ödeneği için; doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi 4/a
lılar için bildirilmiş, 4/b liler için bildirilmiş ve ödenmiş olması gerekir.
Emzirme ödeneğinde önemli bir husus
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan md. 9 ‘a göre sigortalılığı sona erenlerin, bu
tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa,
Sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum
tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme
ödeneğinden yararlanır.
Tabi okurların aklına her çocuğa devletten gelen altın yardımı gelebilir. Bu konuyu işlemiyoruz çünkü;
bahsi geçen yardım sosyal güvenlik kurumundan alınan bir yardım değil. Konumuz tamamen 5510
sayılı yasa içeriğindeki yardımlardır.
Ayla Altıntaş Tokgöz
MALİ MÜŞAVİR
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UZMANI

Yorum Yap