1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. 27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA KIDEM VB.. SÖZLEŞMELERDE GELİR VERGİSİ İADESİ

27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA KIDEM VB.. SÖZLEŞMELERDE GELİR VERGİSİ İADESİ

27.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA KIDEM VB.. SÖZLEŞMELERDE GELİR VERGİSİ İADESİ

30.01.2019 tarihli, 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Kanun “GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un “Madde 4”ü ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 89“ kapsamında;

27.03.2018 tarihinden önce;

a-) Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar,

b-) İş kaybı tazminatları,

c-) İş sonu tazminatları,

d-) İş güvencesi tazminatları gibi,

çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi tutarları, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilecektir.

Kanuna http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm  linkten ulaşabilirsiniz.

27.03.2018 tarihinden önce işyerlerinden yukarıdaki tazminatları alanların tazminatlarından kesilen gelir vergisi tutarlarını takip ederek almalarını hatırlatırız.

(Yürürlük tarihi:30.01.2019)

Uygulanma ile ilgili usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlandığında gerekli açıklamalar ayrıca sirkülerimizle yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yorum Yap