1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. 2019 YILINDA KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKALARIN SORUMLULUĞU

2019 YILINDA KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKALARIN SORUMLULUĞU

2019 YILINDA KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKALARIN SORUMLULUĞU

Bilindiği üzere bankalardan alınan çek yapraklarının kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması durumunda bankaların belirli tutarlara kadar sorumluluğu bulunmaktadır.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (SAYI: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SAYI: 2019/1) 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

2019 Yılında Karşılıksız Çeklerde Bankaların Sorumluluğu

Buna göre 28.01.2019 tarihinden itibaren çeklerin her yaprağının kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması durumunda muhatap bankanın ödemesi gereken 1.600,00-TL sorumluluk sınırı 2.030,00-TL’ye çıkarılmıştır.

Buna göre 2019 yılında söz konusu Tebliğ’e göre basılan çek yapraklarının tamamen karşılıksız çıkması durumunda 2.030,00-TL ödemekle yükümlüdür. Kısmen karşılığı çıkan çek yapraklarının ise 2.030,00-TL’ye tamamlanarak ödenmesi gerekmektedir.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğden önceki Tebliğlere göre basılan çek yaprakları için ise bankaların sorumluluk tutarı 940,00-TL olan tutar 1.255,00-TL’ye çıkarılmıştır.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (SAYI: 2010/2) göre Basılan Çeklere İlişkin Örnek

Örnek-1: Söz konusu Tebliğ kapsamında basılan çeklerden A firmasına yazılan 10.000-TL çekin karşılıksız çıkması durumunda;

Muhatap bankanın 2.030-TL ödeme sorumluluğu bulunmaktadır.

Yazılan çekten dolayı 1.000,00-TL tahsil edilmiş olması durumunda muhatap bankanın sorumluluğu 1.032,00-TL olacaktır.

(2010/2) sayılı Tebliğ’den Önceki Tebliğlere Göre Basılan Çeklere İlişkin Örnek

Örnek-2: 2010/2 sayılı Tebliğden önceki Tebliğlere göre basılan çek yapraklarından birine yazılan 5.000,00-Tl tutarın karşılıksız çıkması durumunda, sorumlu bankanın çek yaprağı için 28.01.2019 tarihinden sonra 1.255,00-TL’yi alacaklıya ödemesi gerekmektedir.

Söz konusu çekin 1.000,00-TL karşılığı olması durumunda ise kalan tutar olan 255,00-TL’nin alacaklıya banka tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Yıllara Göre Çek Yapraklarında Bankaların Sorumluluğuna İlişkin Tablo

R.G.- NO Tebliğ Yürürlük Önceki
Tebliğlere
göre
2010/2
Tebliğe göre
20/01/2017
29954
2017/1 27.01.2017 815 1.410
19/01/2018
30306
2018/1 29.01.2018 940 1.600
12.01.2019
30653
2019/1 28.01.2019 1255 2.030

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (SAYI: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SAYI: 2019/1) ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : Bu makale www.hukuknediyor.com sitesinden alınmıştır

 

Yorum Yap