1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat Duyuruları
  3. 2019 Yılında Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacak Firmalar

2019 Yılında Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacak Firmalar

2019 Yılında Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olacak Firmalar

Yönetmelikteki hükümlere göre; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendine göre özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında;

Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2019 tarihinden itibaren, otomatik olarak 45 yaşını doldurmayan kişiler Bireysel emeklilik planına dahil edilmelidir. 

Çalışan sayısının belirlenmesinde SGK verileri dikkate alınarak, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın yüzde üçü oranında hesaplanmalıdır. Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmamalıdır.

01.01.2019 tarihi itibariyle yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışanları olan/olacak işveren ve yetkililerinin bireysel emeklilik şirketleriyle sözleşme yapmalarını ve bordro programlarında gerekli düzeltmeleri yaptırmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kaynak: MuhasebeWeb

Yorum Yap